Her skal de vise fram stolte øyeblikk fra hele dalføret

foto