Gjør store endringer i St. Olavsloppet – slik blir de nye dagsetappene