– Selv om jeg er hele 10 år gammel, bruker jeg å være litt stressa før start

foto