En spesiell telefonsamtale var avgjørende for den ukjente landslagsløperen