Slik blir jubileumsåret: – Vi skal vises rundt oss og for medlemmene våre