Da jeg vokste opp på 60-tallet, ble vi oppdratt i god folkeskikk. Vi lærte å svare høflig når noen spurte oss om noe. Den 16. desember stilte jeg noen spørsmål til våre folkevalgte og kommunedirektøren i denne avisa. Jeg har fortsatt ikke fått noe svar tilbake.

Fra 1962- 1969 var jeg elev ved Halsen barneskole. Skolen var da en av landets største. Jeg mener det var i underkant av 1000 elever. Det kunne være opptil seks klasser på noen trinn. Før sommerferien dro samtlige elever på klassetur med buss rundt i egen kommune og fylke. 1. trinnet dro til Ole Vigs bauta. Vi var innom Munkholmen og Austråttborgen på Fosen, før vi endte opp i Østersund på 7. trinn.

Den gang fantes det en fødeavdeling ved Stjørdal sykehjem. Der kunne mor og barn bo i ei uke, før de ble sendt hjem. Hvis en husmor ble syk eller skadet, fantes det en kommunal ordning som het husmorvikar. Vedkommende kom hjem til familien og hjalp til med nødvendig husarbeid.

Hvordan kunne Stjørdal kommune ha råd til disse godene/tilbudene (ikke lovpålagte oppgaver), før vi ble en oljenasjon?

I tillegg var det stor kommunal aktivitet med bygging av skoler, veier, vann og avløp, elektrisitet og etter hvert kom det en svømmehall.

28. desember ble årets kommunebudsjett vedtatt. De styrende partier smiler i avisa og er fornøyd med egen jobb. Jeg er fortsatt ikke imponert over innsatsen deres. 30 kommunale stillinger skal bort!!! Og hverdagsmestringsteamet behandlet de med et pennestrøk. Der var det borte, uten informasjon på forhånd!!!! Dere tenker at hjemmesykepleien skal overta arbeidet, som om de ikke springer fort nok fra før!! Det er trist å høre om eldre ektepar som må «skilles» (får ikke bo sammen lenger) fordi den ene er mer hjelpetrengende, enn den andre.

Jeg trodde politikernes jobb var å lete etter inntekter til kommunekassen for å dekke kommunens utgifter, ikke å kutte i de lovpålagte oppgavene som å drive grunnskole og nødvendig helsehjelp til innbyggerne. De to største inntektskildene (eiendomsskatt og nedleggelse av to grendeskoler) ble «vernet» i årets budsjett. Forslag om å kutte i politikernes godtgjørelser ble også vernet.

Mestertyven Ole Høiland ble i sin tid landskjent, fordi han stjal fra de rike og ga til de fattige. Er det lov å kalle våre folkevalgte for «tyver» når de kutter ( les: stjeler) i tilbudene til de svakeste ( barn og eldre), og «verner» oss rike fra å bidra med eiendomsskatt?

Hva er det med denne eiendomsskatten? Hvorfor er den «ei hellig ku»? Jeg vil gjerne bidra med noen kroner så lenge jeg er frisk, oppegående og klarer meg sjøl. Når jeg blir hjelpetrengende håper jeg kommunen har et verdig tilbud til meg.

Jeg tenker det går an å innføre eiendomsskatt på en rettferdig måte. Som Lars Moa skrev i et innlegg 21. desember, er det slett ikke nødvendig å innføre eiendomsskatt på boliger. Kanskje vi kan spare primærboligen? Det er ikke meningen at noen skal gå konkurs på grunn av skatten, men vi har flere aktører i kommunen som går med store overskudd. Disse nyter også godt av kommunens tilbud. Jeg tenker at : «Yte etter evne og få etter behov», er en fin leveregel.

I desember sprakk hovedledningen til drikkevatnet i kommunen vår. Etter 22 timers iherdig arbeid klarte de å redde lekkasjen, som oppstod i et rør fra 1960. Noen dager senere brant det i en trafostasjon som gjorde 1000 husstander strømløse.

Kanskje kommunen vår trenger mere inntekter til å utbedre vannrør og strømledninger som er seksti år gamle??

Når jeg tenker tilbake til 60-tallet, da jeg vokste opp, får jeg en følelse av at det var en privat nøysomhet (ikke direkte fattigdom) og offentlig rikdom. I dag kjennes det ut som kommunen/samfunnet vårt lider av offentlig fattigdom, og en privat rikdom som bare tilfaller den enkelte.

Kjære ordfører og kommunedirektør, dere som kjenner alle tallene.

I tillegg til å styre den økonomiske situasjonen i kommunen, har dere også en informasjonsplikt ovenfor oss innbyggere.

Jeg venter fortsatt et høflig svar på følgende:

  • Hvor mye koster en elevplass i Forradalen?

  • Hvor mye koster en elevplass på Fosslia skole?

  • Hvor mye ville kommunen fått i inntekter om Forradalen og Elvran ble lagt ned?

  • Hvor mye brukte kommunen på konsulentvirksomhet i 2023?

  • Hvor mange kroner har dere satt av til konsulenttjenester i 2024?

  • Hvor mange kroner brukte dere på opplæring, kurs, konferanser, diett og reisepenger på dere sjøl i 2023?

  • Hvilket beløp har dere satt av til kurs, konferanser, opplæring, diett og reisepenger til dere politikere i budsjettet for 2024?

PS! Skriftlige henvendelser, forventer skriftlige svar.

Lykke til med budsjettet, og de kommunale oppgavene de neste tre og halvt årene!

Inger Synnøve Minde