Det er mange som tror at Senterpartiet og Senterungdommen er sterkt imot rovdyr, og vil fjerne alle rovdyr. Dette er feil! Vi er absolutt ikke imot rovdyr, men vi er for bonden og setter bonden først. Vi setter ikke den finsk-russiske ulven som kom hit på 1970-tallet først. Dette handler om at vi skal bevare norsk matproduksjon. Å si at vi i Senterpartiet vil utrydde rovdyr stemmer heller ikke, men vi skal følge bestandsmålene som Stortinget har bestemt. Om de sier at bestanden skal være på 6 ungekull av ulv så kan vi ikke ha flere enn det. Antall kull som skal være, er bestemt av Stortinget og alle partiene. Så nei, Senterpartiet bestemmer ikke dette alene! Ja, Senterpartiet har en streng rovdyrpolitikk det vet vi, men det er det kanskje en grunn til. Hensynet til matproduksjon veier tyngst for Senterungdommen og Senterpartiet. Vi vil ha norsk og kortreist mat ut til folket, som ikke er fylt med antibiotika fra andre land.

Det vil si, at for å få kortreist norsk mat i butikken fra sau og lam, så må vi passe på sånn at rovdyr ikke tar for mye sau og lam, for da blir det mindre kortreist og norsk mat i butikkhyllene. Norsk mat er jo også mer miljøvennlig med at den er kortreist og inneholder mindre antibiotika. Ulvebestanden i Norge er langt over det som er vedtatt på Stortinget. Dette fører til at bønder mister flere av dyrene sine, som går utover oss i landet som får mindre kjøtt i butikken. Og hva får bøndene igjen når de mister ett dyr? De får en pengesum, og den pengesummen er ikke akkurat i samme kategori som det er å ha og drive med sau. Jeg mener at en pengesum erstatter ikke ett dyr, overhode ikke. Det er brutalt at en bonde skal sende hele saueflokken sin på fjellet om sommeren, men når sauene skal hjem igjen så mangler det en stor del av flokken. Rovdyr skaper utfordringer, ikke bare for bøndene, men også lokalsamfunnet. I store deler av mange fylket i Norge, der i blant Trøndelag er utmarksbeite og jakt med løs hund uaktuelt fordi faren for rovdyrangrep er så stor, dette er et problem for veldig mange. For dyrene våre skal selvfølgelig få gå fritt i fjellet uten å bli angrepet!

Så må jeg bare spørre Mdg. Dere ønsker vel at Norge skal være miljøvennlige? Om vi skal være miljøvennlige i Norge må vi ha norsk og lokal matproduksjon. Det betyr at for å få sirkelen til å gå rundt må sauene få beite i fred, sånn at vi får produsert mer norsk mat. Det er mer miljøvennlig enn å importere mat fra utlandet. Norsk mat er en styrke for samfunnet, norsk mat med lite antibiotika er det vi ønsker. Men om rovdyrene får spise av maten vår blir det mindre norsk mat i diskene og mere importert, er det dette dere vil? Jeg mener at vi i Norge skal ha en sikker og trygg politikk for bøndene, sånn at flere vil drive med sauedrift og skape lokal mat til oss i samfunnet. Vi skal ikke ha bønder som ønsker å slutte med sauedrift fordi tapet til rovdyr er for stort.

Vi må være på bøndene sin side. For da får vi en trygg matproduksjon her i Norge!