Etter å ha lest en grundig og opplysende artikkel om tryggheten for oss eldre i Stjørdalens Blad, må jeg gi min gamle venn Knut Hammer min fulle støtte i at sånn behandler man ikke eldre og syke mennesker i vår kommune. Jeg får inntrykk av at menneskelige følelser er glemt i jaget etter å rette opp den økonomiske situasjonen i Stjørdal Kommune.

At nettop familien Hammer blir rammet er helt tilfeldig, det er mange flere i samme situasjon.

Et gammelt ordtak sier : Utakk er verdens lønn!

Dette gjelder i høyeste grad Knut Hammer ! Vi  har fulgt Knut sitt arbeide som politisk representant for Krf i 14 år og kjenner han som en ærlig og redelig politiker i spesielt omsorgssaker! Derfor blir dette vanskelig å godta selv for en politisk motstander!

Som et sluttinlegg i denne saken: Jeg må appellere til dere politkere som også skal tenke på den meneskelige delen av deres vedtak!

Dette er ikke en vanlig pakke, men mennesker med følelser dere skal behandle.

Kåre M. Børseth