Vi ønsker så gjerne å være best i klassen Kari og Ola Nordmann, og til og passe på oss har vi politikere.

Det skal være så miljøvennlig som mulig i de fleste kommuner med respekt for seg selv, så miljøvennlig skal det være at det ovenfor entreprenører og transportører krever el. gas. Euro 6. osv.

I Stjørdal er det et stort fokus på å verne om myr og natur, og spesielt når det gjelder for etablering av nye næringer. Så viktig at det spiller ingen rolle om det tilfaller kommunen sårt tiltrengte midler, nei vernet av myr er så mye mer viktig.

I 1991 innførte regjeringen Brundtland co2 avgift, men selvfølgelig ikke uten smutthull. Dette smutthullet medfører at det for søppel er mer lønnsomt og frakte 700 kilometer ut av landet enn det er og kjøre det til varmesentralen i blant annet Trondheim, ja selv for Retura som ligger noen få km unna lønner det seg og fraktet søppel ut av landet.

Det blir verre.

Varmesentralen har også behov for avfall som de lager fjernvarme til Trondheim, byen som krever mer og mer miljøvennlig maskiner og transport.

Det merkelige i dette miljøvennlig behovet er at varmesentralen sitt behov for avfall transporteres med båt til Muruvik, derfra til et lager i Stjørdal, for å igjen transporteres til varmesentralen. Det mens det fra blant annet Stjørdal transporteres avfall ut av landet, og vi selv henter avfall fra Nederland.

Hvor er de miljøvennlige partiene som har sett dette få foregå siden 1991, har de satt seg fast i en eller annen myr?

Er det virkelig slik at en miljøavgift utgjør en så stor utgift at både varmesentralen og politikere lukker øynene og håper på at ingen ser hvordan de driver på.

Det grønne skifte kunne for Trøndelag sin del ha hatt en positiv utvikling, men da må vi starte med å se hva som skjer i vår egen kommune og med vårt eget avfall, og ikke lenger lure våre innbyggere til og tro at miljøet er ivaretatt i forbindelse med avfallshåndtering, for det er ikke tilfelle for de Trønderske kommuner.

Stig Evjen

Lånke Arbeiderlag