Like sikkert som den første hestehoven viser seg, som et sikkert vårtegn – like sikkert er det at måsen kommer tilbake. Sikkert er det også at dyr vekker følelser hos mange, også måsene.

Vi er tusenvis som elsker dyr, som hegner om vårt artsmangfold og heier det frem – måsene er en del av dette artsmangfoldet.

Når skal vi lære oss å leve i sameksistens, når skal vi forstå at alt liv skal behandles med respekt?

Å være tilpasningsdyktig er viktig for alt levende liv. Måsene har gjennom årtier ikke hatt noe valg, de flytter etter maten, slik alt annet liv gjør. Fiskemåsen er den mest vanlige måsen i bysentrum i hele landet, etter at vi drev med overfiske og fjernet mye av den naturlige maten, så fant de seg et annet sted med mye næring, og der det er lett tilgang på mat. Trenger ikke lokke dem til sentrum, de har vært der i årtier. De er tilpasningsdyktige, og smarte.

Vi mennesker har ikke enerett på bysentra!

Se mot Verdal, der bygger de egne leiligheter for måsen, som allikevel er i sentrum. På Verdal får måsen være i fred.

Måsen trekker tilbake til stedet der de selv vokste opp engang, måsen hekker på samme sted hele livet. Når de kommer hit på våren, så kommer de ikke for å spise – de kommer for å parre, hekke og få avkom. Mange har skjønt at om vi lar måsen være i fred,  den korte stunden de er her – så drar de fortere igjen, de har gjort jobben – og skaffet levedyktig avkom. Når noe plager måsen under hekketiden, så parrer de på nytt osv. helt til de lykkes. Så om du vil at måsen skal ha et kort opphold; la de hekke i fred og ro.

Fiskemåsen er for øvrig fredet, og det medfører straffeansvar å plage de på noen måte, det sier jo også mye om den personen som plager fugler som ikke gjør noe galt; de vil bare hekke, spise, få frem sitt avkom.

Meld trakassering av måsen til politiet, mat dem gjerne (om du mater sammen med noen, har du vitner om noen plager dere fordi du/dere mater måsen). Ikke gi fugler så mye brødmat. Jeg tar vare på fiskeskinn, rester av fiskemiddag – så kjøper jeg slike billige crabsticks – og de elsker det.

Måsen er et fascinerende dyr, for alle oss som setter pris på artsmangfold, naturen - og dyr generelt. Måsen er også en glimrende, og dyktig, renovatør. De har en viktig plass i kjeden.

Line Skotheim-Olsen