Oppfordring til alle innbyggere i Stjørdal kommune.

Jeg oppfordrer alle til å lese økonomiplanen 2024–2027 for Stjørdal kommune, der det står om potensielle tiltak for å oppnå balanse i økonomien. En oversiktelig rapport om hva vi, innbyggerne i Stjørdal kommune kan forvente oss når det gjelder innsparing i årene framover. Den er forståelig for oss vanlig dødelige og vi får lese virkeligheten når det gjelder tiden fremover. Jeg håper Bladet kan gjengi rapporten i sin helhet slik at det blir lettere for alle å lese seg opp på saken.

Signalene fra politikerne i kommunen vår er at det vil ramme helse, der det allerede er for få hender og skole, der det er flere og flere barn som trenger ekstra oppfølging.

Våre politikere vil ikke ha eiendomskatt, og selv om de fleste partiene gikk til valg på akkurat det, gikk de fleste partiene også til valg på god helseomsorg og god skole. Som det ser ut nå så får vi ikke både pose og sekk.

Jeg tenker innsparinga kommer til å ramme oss alle på en eller annen måte uansett. Om vi har barn eller barnebarn, om vi er pårørende til eldre og syke, og våre medmennesker i samfunnet som ikke har greid seg så godt, vil også bli rammet. Kanskje får mange et mer nyansert syn på hva som er greit å bidra med når rapporten leses.

Til info så er kommunen i Norge med 3. høyest eiendomsskatt i 2021 Trondheim kommune. Der måtte de med en enebolig på 120 kvm. betale 7400 kroner i året. Det er 617 kroner pr. måned. Av 322 kommuner i Norge er det kun 35 som ikke har eiendomsskatt. Er det innføring av denne skatten som kan være med å sikre økonomien til kommunen, samtidig med at våre svakeste ikke blir rammet så skal jeg betale denne skatten med glede. Kanskje undervurderer våre politikere oss innbyggere i kommunen når det gjelder viljen til å bidra på dette punktet?

Kari Hilanmo