De små skoene mine sprang med korte skritt opp Stykket, trådte sykkelpedalene hardt mellom blomsterkassene på den gamle ungdomsskolen og ble svippet enkelt og lett av før tærne kjente på vannet i fjæra. Hommelvika har vært den plassen som til dels har føltes som kjempelite og hele verden samtidig. Det stedet der du peker på annethvert hus for å fortelle nyinnflyttede klassekamerater hvor alle de andre barna bor, og hvor du kan sykle over alt uansett. Det aller fineste stedet å vokse opp, og det stedet jeg ville tenkt meg at mine egne barn kan få oppleve.

Jeg og vennene mine har nettopp blitt ferdig med tre år på Malvik videregående skole, og er klare for å oppleve noe mer enn det lille stedet de små skoene allerede har løpt ferdig. Noen tar et år i førstegangstjenesten eller på folkehøgskole, mens andre av oss har flyttet inn til storbyen for å ta fatt på studier. For oss blir Hommelvika og Malvik nå et «hjem til jul» eller et «hjemme hos mamma og pappa». Men en dag skal det også være et sted du har lyst til å vise fram til det mennesket du skal dele livet ditt med og det stedet du forhåpentligvis skal oppdra dine egne barn på.

Men skal Malvik bli det stedet, og den kommunen vi unge ser en framtid i, kan det ikke bare være de voksne som skal være med på å bestemme. Skal vi klare å bygge en framtid vi unge kan tro på også her i Malvik, må vår stemme bli hørt - og da må vi også bry oss.

I år er det kommune- og fylkestingsvalg. Da kan vi være med å bestemme hvordan vi vil at Malvik og Trøndelag skal være.

Jeg vil ha et Malvik hvor alle de barna som vokser opp får de samme mulighetene til å lykkes uansett hvem de er. Jeg vil ha et Malvik hvor vi kutter utslipp og gjør det enklere for oss unge å velge klimavennlig. Og jeg vil ha et Malvik hvor man er trygg på at bestemor har det godt og blir møtt med varme og omsorg den dagen hun skal bo på eldrehjem.

For selv om ord som arealplaner, mobilitetsløsninger og kompetanseheving for mange er selve definisjonen på kjedsomhet, må vi huske at årets valg er et retningsvalg. Årets valg er et valg mellom Arbeiderpartiet som vil skape en skole hvor alle kan lykkes eller høyresida som fortsatt tviholder på gammeldagse løsninger for skolen. Det er et valg mellom å kutte mer i utslipp og halvere prisen på månedskortet på bussen, eller å la være å kutte utslippene vi trenger for å redde kloden. Dette valget er mellom fellesskap for framtida, eller enda mer til de som har mest fra før. For politikk handler om prioriteringer og hva våre felles penger skal brukes på. Jeg vil at de pengene skal brukes på oss unge og en framtid vi kan tro på. Det håper jeg du er enig med meg i.

Dette valget er alt for viktig til å la være å bruke stemmen. Jeg håper du bruker stemmeretten din uansett hvilket parti du stemmer på, men om du er enig med meg i at vi unge fortjener politikere som lytter til oss og som tar vår framtid på alvor, bør du også stemme på Arbeiderpartiet dette valget. Det er på den måten vi kan skape et lokalsamfunn vi kan være trygge på at det er godt å komme tilbake til og å slå seg til ro i.

Kristine Holden

8.kandidat for Malvik Arbeiderparti