Malvik FrPs ordførerkandidat stiller seg uforstående til hvorfor partiets «kritiske spørsmål» i kommunestyret blir møtt med «en vegg av taushet og tomme blikk».

Vel, det er ikke så rart når vi nå skriver 2023 og Rikard Spets og resten av gjengen i FrP fremdeles ikke tror på klimaendringer.

Alle monner drar er det noe som heter. Ettersom arven etter FrP i regjering vil være en firefelts motorvei gjennom kommunen, kan Spets takke sitt eget parti når politikerne i Malvik blir nødt til å ta regninga for bilistenes klimagassutslipp der de kruser gjennom Malvik i 110 kilometer i timen.

Malvik FrP må gjerne stille seg uforstående til et hvert klimatiltak kommunestyret vedtar. Det viser bare at et flertall av partiene i kommunestyret tar klimakrisa på alvor, mens FrPs virkelighetsforståelse ikke står i stil med en av vår tids største utfordringer.

Kristine Holden er ungdomskandidat for Malvik Ap. Foto: Arkiv

Vi i Malvik Arbeiderparti er derimot ikke tilfredse riktig ennå. I høst ber vi om velgernes tillit slik at vi kan sørge for at Malvik tar sin del av ansvaret for en rettferdig klimapolitikk. Da trenger vi politikere som kutter utslipp fremfor å konspirere, og vi trenger politikere med tydelige ambisjoner for lokal klima- og miljøpolitikk. De har vi heldigvis mange av i Malvik Arbeiderparti!

Arbeiderpartiet er ambisiøse i sin satsing på klima og miljø i forkant av høstens valg. Vi har allerede annonsert at vi vil halvere prisene på buss og tog for alle dersom Arbeiderpartiet vinner valget. I tillegg til å gjøre det billigere å reise kollektivt, arbeider vi for at to tog i timen kommer på plass slik at det også blir enklere for flere å reise kollektivt. De mest effektive klimatiltakene får vi til i fellesskap sammen med de andre kommunene i Miljøpakken – for øvrig et samarbeid FrP benytter enhver anledning til å snakke ned.

Videre kan jo Malvik FrP benytte valgkampen til å teste sine planer om vannkraft-utbygging ved Foldsjøen og Storfossen på innbyggerne. Dette er etter vår mening spinnvilt, og neppe noe som vil falle i smak hos særlig den yngre delen av befolkningen.

Både Storfossen og Foldsjøen er mye brukt av barn og unge – noe Malvik FrP kanskje ville visst hadde det ikke vært for at gjennomsnittsalderen på lista deres pusher godt over 50. Malvik Arbeiderparti ønsker på sin side å få til et samarbeid med lokale næringsaktører om å etablere nye og kraftproduserende energiløsninger, slik at vi sammen kan gå det grønne skiftet i møte.

Skal vi kutte utslipp, må vi gå enda mer omfattende til verks. Malvik Arbeiderparti vil derfor i den kommende perioden vektlegge miljø og klima i alle offentlige prosesser – om dette så gjelder anbud, anskaffelser eller kommunale tilskuddsordninger. En skikkelig gladnyhet til FrP der altså – som med det får mange anledninger til å stille sine «kritiske» spørsmål i kommunestyret. Bare husk at blikkene dere møter ikke er tomme. Det er heller et flertall av kommunestyrets representanter som ser dumt på dere.

Rikard Spets går langt i å rakke ned på Arbeiderpartiet og klimatiltak vi har stemt for i kommunestyret. Hva om Spets heller kan fortelle fremtidens generasjoner hvordan FrP skal løse klimakrisa?

Vent – de tror jo ikke på den.

Kristin Nybrodahl

Kristine Fosmo Holden

Ungdomskandidater for Malvik Arbeiderparti