Flere og flere velger gammel E6 til og i fra Stjørdal siden det er mye treghet på nyveien

Det går i dag nesten like raskt på gammel E6 som på den nye, men man slipper å betale et så stort beløp i bompenger. Det er nå riktig å halvere bomavgiftene på ny E6 for å unngå at folk velger gammelveien gjennom Vikhammer og Hommelvik.

Det har blitt full stopp i utbyggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Planen var å starte innkrevingen av bompenger når nye E6 sto klar.

Til høsten må man likevel betale selv om nyveien ikke er ferdig. Alle kommunene la til grunn såkalt «etterskuddsvis innkreving». Det betyr at innkrevingen av bompenger starter når veien åpnes. Nå er dette endret.

Administrerende direktør i Vegamot Marius Maske sier at de er pålagt å starte innkrevingen. Det er sikkert riktig, men ingen tjener på at all trafikk presses ned på gammelveien med de konsekvenser dette fører med seg for beboerne i dette området.

Skal man absolutt gå bort fra etterskuddsvis innkreving så må satsene på bomveipasseringene holdes ned på et så lavt nivå at bilistene fremdeles velger ny-veien.

Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting