Tilhengerne av blokker på Moan vil yte sitt bidrag til det grønne skifte i form av fullstendig uopprettelig nedbygging av det mest unike, sårbare og bevaringsverdige arealet i kommunesenterets strandsone.

Det dreier seg altså om opptil 350 boenheter på et fantastisk område som i dag virkelig fortjener å inngå som et særdeles viktig bidrag til det grønne skiftet, og i tillegg være en betydelig faktor for helse og trivsel for nåværende og kommende generasjoner i området

Men så kommer visjonen fra et politisk flertall om at Hommelvik, ja det skal bli til et «kollektivknutepunkt» av dimensjoner for å redde miljø og klima her på kloden slik det fremheves fra de mest ihuga tilhengerne, ikke minst fra «miljøpartiet» venstre. Dette skal skje ved å reise en gedigen boligmasse på det som gjenstår av grøntareal i sentrums siste uberørte strandsone. Visuelt som en mur mot det aller meste av den sjøutsikten stedet har i dag.

Det finnes rett og slett ingen som helst holdbar begrunnelse som kan forsvare en slik rasering av dette området, uansett hvor mye man skriker opp om et fantastiske kollektivknutepunkt der man spår at sykkel, spark og apostlenes hester skal transportere folk til og fra tog og buss. Eller i verste fall gjøre hele dagens sentrumsområde om til en eneste gedigen parkeringsplass om visjonen slår til.

Og opp i det hele hevdes at det ikke er behov for en konsekvensanalyse med den befolkningsøkning en slik utbygging av dimensjoner helt ned i flomålet vil medføre.

Trond Kvendbø Svingen skriver om grønt skifte og utbyggingsplaner på Moan. Foto: Richard Bakken

Men pytt pytt - lokalt «grønn utskifting» midt i strandsonen skal det jammen ta meg bli, så slipper de fleste denne plagsomme sjøutsikten og et fremtidig unødvendig grønt friluftsområde med en hittil  skjermet badestrand.

Politikerne mener tydeligvis at såpass må vi da kunne ofre, når vi kort tid etter utbyggingen garantert vil merke en betydelig målbar forbedring av miljøet og en akselerasjon mot det grønne skifte så vel i Hommelvik som resten av verden.

Trond Kvendbø Svingen