Ketil Einar Nilsen og Senterpartiet ønsker å få til en større park med flere aktiviteter rundt skateparken ved Halsen ungdomsskole. Det er vel og bra og det er vi med på. Først må vi få gjennomført enkelte saker som har stått på kartet lenge og som vi pr. idag ikke har funnet penger til.

Lista er ganske lang:

 • Varmebasseng

 • Utvide svømmehallen både med muligheter og åpningstid

 • Sette i stand området med den avstengte kunstgressbanen på travbanen, Nye Blinkbanen

 • Bevilge penger til uteområdet på Halsen skole

 • Styrke forebyggende virksomhet for barn og unge

 • Bygge en basishall for turn og kampsport

 • Styrke skolene

 • Styrke kontingentkassa

 • Ansette flere på Fosslia omsorgssenter og ta i bruk alle plassene

 • Sørge for å ha nok kompetanse og lokaliteter så vi kan møte det økende antall eldre fremover

 • Sørge for at skytterlagene som skal bygge skytehall i Hegra får de 5 millionene de er blitt lovet i støtte

Og lista er sannsynligvis ikke fullstendig. Den er heller ikke prioritert fra min side, men varmebassenget henger høyt!

Nilsen og SP har helt rett i at vi har et fantastisk miljø med frivillige i Stjørdal. Ikke bare når det gjelder arrangement, men også i det daglige. Når en ser hva turngruppa og seniorene i Stjørdals-Blink legger ned av innsats både for å ha en god arena og avvikle arrangement, er det bare å takke og være ydmyk. Og slik er det i svært mange lag og foreninger.

Blink-prosjektet på Sandskogan stadion er unikt. Der kan ungdom som sliter i skolesystemet komme. De får sosial kontakt, blir rettledet i arbeidsoppgaver og kan drive med e-sport. Her bør vi som kommune bidra slik at det kan fortsette.

Med den kommuneøkonomien vi har nå har vi ikke mye penger til disposisjon for å løse slike oppgaver. Vi må prioritere godt blant ventende oppgaver, støtte opp om frivilligheten og de aktiviteter som vi har og utvikle disse. Da kan vi gå videre med nye ambisjoner.

Gunnar Uglem

Stjørdal MDG