Vi i LO i Stjørdal og Meråker ser med gru på at Stjørdal kommune vurderer å legge ut renholdstjenesten i kommunen på anbud. Renhold er en av de aller viktigste funksjonene i kommunen. Uten renholderne stopper alt opp. De har gjennom pandemien stått på i frontlinjen, hver dag har de gått på jobb og satt seg selv i fare for å bli smittet. Det fungerer dårlig med en renholder på hjemmekontor.

Renholderne i Stjørdal kommune har de siste årene fått redusert sykefraværet med flere prosent. Per i dag ligger de ca 5 prosent under en av de største private aktørene på renhold. De har fått bygget opp god kompetanse, og en ny maskinpark. Mang en arbeidstaker har fått starten sin i arbeidslivet i renholdstjenesten i Stjørdal kommune, arbeidstakere med utfordringer som gjør at de ikke vil få sjansen i privat sektor. Å få sjansen i arbeidslivet, og få følelsen av at man er nyttig, er uvurderlig.

Renholdstjenesten i Stjørdal er blant de mest effektive i Trøndelag, og ligger helt på linje med sammenlignbare kommuner (KOSTRA-tall).

Stjørdal kommune styrer i dag mot et overskudd rundt 5 mill. uten sparetiltak. Men det er tydeligvis ikke nok, det skal være et overskudd på 30 mill, må vite. Er det slik at et kommunalt millionoverskudd skal bygges på raserte pensjoner for renholderne?

27 renholdere i Stjørdal kommune har passert 55 år, noe som gjør at de ved en overgang til privat sektor vil tape retten til AFP. Dette vil påføre hver enkelt renholder et tap i millionklassen. Synes politikerne i posisjon på Stjørdal at dette er det riktige å gjøre? Kan representantene for de styrende partiene se hver enkelt renholder i øynene og si at det er viktigere med kommunalt overskudd enn din pensjon? Om ikke må posisjonen ta et steg tilbake, og beholde renholdet på kommunale hender.

LO-familien, her representert med styret i LO i Stjørdal og Meråker, står samlet bak renholderne i Stjørdal kommune, og støtter deres krav om å bli værende kommunalt ansatte.