Hva er egentlig historien bak alle «pakkene» rundt Skatval skole og Skatvalshallen? Området utenfor skolen og hallen på Skatval hadde store behov for endring. Kommuneoverlegen påpekte i tilsyn at den gamle løsningen var direkte farlig. Praksis med trafikk og parkering var dessuten i strid med arealplanen for området.

Kommunens prosjekt som ble ferdig nå i august, har skapt positive endringer. Det er nå mulig at barn kan komme trygt til og fra skolen enten de kommer til fots, med sykkel, buss eller blir levert med bil. Parkeringsområdet har også fått god og jevn belysning, noe som var et kritisk behov. Men skiltene? De er fortsatt pakket i plast.

Foreldreutvalget ved skolen frykter ulykker på det de mener er en utrygg parkeringsplass. Foto: Eivind Junker

Gjennom hele høsten har det vært «prøv og feil» på parkeringsplassen. Noen ganger har det skjedd nestenulykker, der ulike trafikanter har vært usikre eller uenige. Det er også stor sjanse for at folk legger seg til uønskede vaner når veiledningen mangler. Da er vi tilbake til at parkeringsplassen igjen blir utrygg.

Førjulstiden er riktignok ventetid, men på Skatval skole har lærere, elever og foreldre ventet tålmodig siden skolestart 2022 på å få hele trygghetspakken ferdigstilt. Vi håper at nissen kommer tidlig i år, slik at vi får åpnet «pakkene» allerede før jul.