Det er med store forventninger vi nå ønsker velkommen til Agrisjå 2023.

Landbruksmessen i Stjørdal har lange tradisjoner, men i sin nåværende form gikk det første arrangementet av stabelen i 1982. Agrisjå er en av landets ledende fagmesser for landbruket. Agrisjå er en møteplass for yrkesutøvere innen landbruk, og samtidig en hyggelig folkefest med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og et variert tilbud innfor matsalg og servering.

Agrisjå 2017 hadde rekorddeltakelse med over 300 utstillere. Det ble solgt til sammen 45.000 kvm. messeareal med et besøk på ca. 30.000. Etter den vellykkede messen i 2017 gikk vi entusiastisk frem mot en ny messe i 2020. Da koronapandemien stengte ned hele samfunnet, satt dette en effektiv stopper for Agrisjå 2020.

Det er derfor givende å se at det er stor interesse for årets messe. Vi tror at det er et stort ønske om å møtes igjen, både faglig og sosialt. Agrisjå inngår i et treårig, rullerende messesamarbeid for landbruket, med Agroteknikk i Lillestrøm og Agrovisjon i Stavanger. Alle messene har sin egenart, hvor Agrisjå kjennetegnes med store og romslige utearealer. På slike messer gis aktørene i landbruket mulighet til å profilere seg både til sine egne og til det øvrige samfunnet. Vi ser at det er en formidabel interesse fra våre utstillere med en fulltegnet messe. Dette viser at det fortsatt er et behov for slike arenaer.

Norsk landbruk er fortsatt i en rivende utvikling, både faglig og teknisk, og nye driftsmetoder tas hele tiden i bruk. Denne teknologiske utviklingen gjenspeiles da også blant utstillerne. Det er ingen tvil om at årets messe presenterer det fremste som finnes her i landet innen landbruksteknologi og kompetanse. Klimasmart jordbruk er et nytt begrep i landbruket, og dette vil vies spesielt fokus. De fremste aktørene på området vil være representert, enten det gjelder teknologiske eller digitale verktøy. Det fremstår hele tiden nye driftsløsninger for landbruksvirksomheter, som ikke står tilbake for utviklingen i andre næringer. Tvert om så er landbruket svært så innovativt. Dette vil Agrisjå 2023 presentere.

Vi håper årets messe vil gi inspirasjon alle messedeltakere og besøkende. Agrisjå er en fagmesse, som i tillegg ønsker å vise frem kvaliteten og mangfoldet i norsk landbruk ved å tilby opplevelser med kulturprogram, variert mattilbud og ikke minst muligheten til å hilse på alle dyrene. Det er et mål at messen blir en sosial møteplass for besøkende, både utstillere og publikum.

Endre A Stakkerud

Styreleder Trøndersk landbruk AS

Jomar Ertsgaard

Messeleder Agrisjå 2023