At politikere og utbygger driver saksbehandling gjennom aviser ved siden av ARESAM gjør denne reguleringssaken uklar. Jeg skjønner godt at enkelte medlemmer i ARESAM er frustrerte når den som skal holde orden i sine rekker greier å rote til det hele. Du skal være god til å svømme for å komme på land etter dette. Hva med en rolleavklaring?

Til utbygger vil jeg si at min fortid i Malvik kommune spiller ingen som helst rolle, men det er en fordel å kunne saksgangen. Og til de som er interessert i normal saksgang, og når høringsrundene kommer, anbefaler jeg å google: «Ringsaker kommune-Planprosess fra A til Å» og «Hva er en reguleringsplan? Planforslag og planendring – Oslo kommune».

At utbygger ikke forholder seg til normal saksgang, men bearbeider politikere hører ikke hjemme. De som lar seg lure inn i dette kommer sjelden ut av det med æren i behold. Det er på tide at begge sider overlater behandlingen til ARESAM og det profesjonelle firma utbygger har valgt til å fremme forslaget til regulering av Moan.

Når det gjelder konsekvensutredning har kommunen anledning til å kreve den når den finner det nødvendig i planprosessen. Hvis dette var galt ville utbygger møtt med advokat forlengst. Opp i alt dette rotet, har kommunen sagt opp kommuneadvokaten? Det lønner seg sjelden å være hobbyjurist.

Sitat fra Oslo kommunes veileder: «Alle planforslag skal vise konsekvensene av planforslaget. Inneholde en vurdering av om forslaget følger overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert».

Utbygger og politikere som er imot en konsekvensutredning er redd det skal komme frem opplysninger de ikke ønsker offentligheten skal se. Ingen politiker kan skylde på at denne utbygging haster for kommunen. Dette er et vedtak som ikke kan rettes opp.

Tallene mine, når det gjelder priser, kostnader, er «ikke eksakte», men de skulle gi et bilde på hva dette dreier seg om, hverken mer eller mindre. Men de førte til at utbygger forteller hvilke leiligheter vi har i vente. Store leiligheter i front og på toppen, små 2 roms leiligheter bak, ingen leiligheter for vanlige familiefolk.

Vi har gjennom denne saken fått et innblikk i hvordan avgjørelser blir tatt og hvem som bestemmer i Malvik kommune. «Hommelvik Arbeiderlag» med ca. 160 medlemmer hvor ikke alle er aktive, og mange er imot utbyggingen av Moan, overser «Bevar Moan og Stasjonsfjæra i Hommelvik» med ca. 1600 medlemmer! Dette er Arbeiderpartiets demokrati. Teller ikke innbyggerne etter valget? Dette blir aldri glemt, husene vil stå der og minne om vandalismen.

Opp i alt dette glemmer vi fort utformingen av prosjektet hvis det skulle bli noe av det. Hommelvik Arbeiderlag er i besittelse av arkitektkompetanse som kjenner til historien foran utbyggingen av Royal Garden i Trondheim. Denne ble styrt av bygningsrådet og i stedet for en betongkloss fikk vi et «verneverdig bygg». Skulle det bli utbygging håper jeg det blir med 180 leiligheter og at det blir vist like stort engasjement for hvordan dette prosjektet blir utformet som hittil i saken. Jeg håper vi slipper kasser med saltak.

Royal Garden viser at ARESAM kan påvirke utformingen hvis de vil òg benytter seg av riktig kompetanse.