Hommelvik Arbeiderlag har i sitt årsmøte den 5. februar 2024 vedtatt følgende uttalelse omkring økte forskjeller i samfunnet:

Hommelvik Arbeiderlag ser med uro på de stadig økende forskjellene mellom de som har mye og de som har lite, også i rike Norge. Før jul så vi omtrent daglig på TV og i dagspressen de stadig økende matkøene, først og fremst i de største byene. Befolkningen har merket renteøkning, økte og uforutsigbare strømutgifter, økte matvarepriser, økte offentlige utgifter.

De som tar den største byrden er de som har minst fra før, samtidig som de som har nok fra før greier seg utmerket. At det er visse forskjeller, må en akseptere i et hvert samfunn. At et samfunn som vårt, som er bygd opp på mest mulig likhet og solidaritet må registrere at forskjellene bare øker, er ikke til å akseptere. Sittende regjering gjøre noe for å bøte på de verste konsekvensene, og spesielt en rød-grønn regjering bør ha mye større fokus på dette stadig økende problemet.

Strømstøtten er en grei ordning, men den hjelper bare litt for dem som sliter mest. Samfunnet må igjen få kontroll over egne ressurser.

Renteøkningen er et annet felt som rammer ressurssvake i alle aldre, og er også et felt hvor forskjellene bare øker.

En kunne regne opp flere eksempler på områder hvor befolkningen sliter mer enn godt er for å få endene til å møtes på en forsvarlig måte. Alt for mange mennesker sliter med å få endene til å møtes, og det vil uvilkårlig føre til andre og større samfunnsproblemer for de som faller utenfor.

Vi krever en større innsats fra en rød-grønn regjering for virkelig å drive en fordelingspolitikk som er et sosialdemokratisk samfunn verdig. Forskjellene må bli mindre, ikke større. Vi krever at regjeringen er mere frampå for å fortelle hva de konkret vil gjøre for at vi i vårt rike samfunn skal gi også de svakeste et verdig liv.

Vi vil ha et samfunn som er rause nok til å se alle menneskene, og der det samfunnsmessige regnskapet går opp i et stort pluss.

Det er kun en rød-grønn regjering som kan gjøre noe med dette, og vi forventer å se konkrete resultater i tida framover.

Hommelvik Arbeiderlag