Sommer, sol og godt vær. Alle valfarter til Midsandtangen, og parkeringsbøtene hagler til folk som parkerer langs veien, hvor det er «pepret» med parkering forbudt-skilt. Det skjer jo hver eneste gang.

På slike godværsdager er det dessverre ikke tilstrekkelig med parkering dersom alle skal kjøre bil. Det er busstopp på begge sider av veien (noe feilplassert mener jeg, men der er ATB (nesten) suveren). Det er dessverre slik at det ikke er en menneskerett å få parkere bilen der man vil. På godværsdager må noen faktisk sykle, gå eller ta bussen.

For dårlig busstilbud sier noen? Det kan være, men er du likevel for sen får du ikke parkere lovlig. Da er føtter eller buss alternativet.

Siden det er flere elementer med politiske beslutninger og initiativ her, kan man spørre seg - hvordan har jeg som Høyre-politiker forholdt meg i denne saken? Har vi i det hele tatt prøvd å finne løsning?

Jo da er følgende blant annet tatt opp og vurdert:

  • Kan vi utvide parkeringen? Det er lite ledige (offentlige) arealer, det er rett ved busstopp, det er noen forutsetninger som ligger til grunn fra staten når område ble overdratt til kommunen, og ikke minst miljøhensyn. Det er en dårlig sak. Det hadde egentlig vært den enkleste løsningen.

  • Bør vi avgifts legge parkeringen? Tja det kan være en løsning, men vil vi ha avgift alle de 350 andre dagene i året hvor det er rimelig god plass, fordi vi har et problem i 10 dager +/- når det er godvær. Det vil vi vel egentlig ikke, og det må håndheves det også. Trondheim parkering er ikke helt gratis.

  • Hvorfor Trondheim parkering? Jo, Malvik har ikke egen parkeringsetat som kan håndheve regelverket. Det er dumt å ha et regelverk hvis det ikke håndheves.

  • Men kan ikke bare folk få parkere i veien når det er fullt? Spiller det så stor rolle? Da er vi nok ved kjernen. Dersom det skjer en ulykke, eksempelvis drukning, hjerteinfarkt, eller annet, så må ambulanse og redningsetater komme frem. Det bare er slik, og det skjønner alle - når det står om minutter vil vi at hjelpen skal komme raskt frem. Ikke at noen må «kjøre foran og rødde vei», omskrevet sitat fra Romjulsdrøm av Alf Prøysen.

Så kan man til slutt spørre seg. Hvis man ikke vil eller kan ta buss, ikke kan eller vil sykle eller gå, finnes det noen løsning?

Da kan faktisk løsningen være god ideologisk Høyre politikk. Vi støtter opp om private initiativ og tjenester. Det bør absolutt være et marked for at private rundt, setter av en avgiftsbelagt parkering på egen eiendom, og tjener noen kroner, og lar solhungrige Malvikinger parkere helt lovlig med god samvittighet. Betale litt får vi bare godta (eller stå opp tidlig), men i forhold til parkeringsbot er det billig. Kose oss i fred på tangen bør vi også kunne unne oss da.

Så var det bare å finne de private som har et egnet område, og som ser en mulighet for å bidra til en løsning. Der slår heldigvis den private eiendomsretten inn, som også er god ideologisk Høyre-politikk. Det må være opp til grunneier å disponere egne arealer. Men jeg ser absolutt et potensial, så utfordringen gis videre. Loddet er kastet.

Høyrepolitikk er altså løsningen på mye. Privat supplement til det offentlige, for at vi i fremtiden skal få gode tjenester.

Så da er det vel bare å avslutte med en appell: Uansett hvilket parti man til slutt velger å stemme på. Alle må stemme ved valget til høsten. Ikke glem at man kan forhåndsstemme hvis man er bortreist 11 september.

Anders Frost

Gruppeleder i kommunestyre for Høyre.