Mandag 22.04 fikk ansatte ved grunnskolene på Stjørdal høre at det neste skoleår skal kuttes 20 millioner. Dette har vi ikke råd til!

Å drive skole på en uforsvarlig måte vil med stor sannsynlighet få store negative ringvirkninger for hele samfunnet. Alle barn har behov for å føle seg trygg og bli sett og hørt på skolen. Mulighetene for god læring vil stupe dersom disse behovene ikke blir innfridd. Når det nå kuttes i bemanningen i skolen vil det gå ut over barna våre, og det vil si alle barn- de barna med ekstra behov og alle de andre i klassen. Det vil bli færre lærere og fagarbeidere som kan trøste, løse konflikter, lytte, ta på plaster, gi en klem.

Det har vært snakk om «fete år» der vi har hatt mye å rutte med, dette er ikke noe vi som jobber i skolen kjenner oss igjen i. De som har jobbet i skolen over lengre tid bemerker at det er vesentlig flere arbeidsoppgaver lærere må forholde seg til, og det kreves mer av hver fagarbeider.

Vi som blir igjen på skolene neste år undres på hvordan realiteten kommer til å bli årene fremover. Vi jobber i skolen fordi vi brenner for yrket vårt. Allikevel er jeg bekymret for fremtiden for yrkesgruppen med tanke på å beholde gode ansatte og for rekrutteringen til yrket. De som vil komme til å kjenne på disse konsekvensene er dessverre barna, og det er for barna vi nå må kjempe for å få endring.

Stjørdal kommune gjør disse tiltakene for at de må spare penger. På kort sikt vil det kanskje bli bedre økonomi, men på lang sikt vil det trolig slå motsatt ut. Dersom vi ikke satser og ivaretar barn og unge på en tilstrekkelig måte vil det med stor sannsynlighet bli flere som får det vanskelig i oppveksten og som voksen. Dette vil koste kommunen.

Jeg forstår at det må spares penger, men å kutte såpass kraftig i skolen som allerede står og vender på hver ei krone for elevene våre er sjokkerende. Det må snart bli på tide at vi satser på fremtiden!

Anja Skåtterød Strand

Trebarnsmamma og lærer i Stjørdal kommune