Det viktigste prosjektet i Stjørdal sentrum de kommende år er, om enn på overtid av overtiden, heldigvis allerede i gang. Det gamle skoletannlegebygget, hvor generasjoner av stjørdalinger med skrekk i blikket har gått inn, ligger nå jevnet med jorden. Her bygges nå den nye Halsen barneskole.

Et fantastisk flott skolebygg skal reise seg her til glede for kommende generasjoner barn og foreldre. Utvendig skal det bygges en skolegård med muligheter for massevis av aktiviteter som til slutt skal gli sammen med aktivitetsparken på den gamle Halsenbanen hvor skateparken allerede er plass. Nye Halsen barneskole og området rundt blir lungene som puster nytt liv inn i Stjørdal sentrum. Det er ren lykke for sjelen å se at arbeidet er i gang.

Utover Nye Halsen barneskole vil jeg fokusere på to punkter som jeg mener er svært viktige å utbedre i Stjørdal sentrum, nemlig «Nye Blinkbanen og Husbyvegen park.

Da MUS stadion Sandskogan ble bygd ble den gamle banen, som forvirrende nok heter «Nye Blinkbanen» overtatt av kommunen. Denne banen står nå brakk og inngjerdet på grunn av at den ikke oppfyller dagens miljøkrav. Vi må foreta de investeringer som kreves for å få denne banen opp å stå. Stjørdalsblinks utøvere sogner til Halsen skolekrets som også er mottaksskole. Det er ingen tvil om at det viktigste integreringsarbeidet utenfor skoletid foregår i Blink og da må vi sørge for at klubben har nok tilgjengelig areal til å huse sine medlemmer.

Husbyvegen park skulle ligge over veien for det nye Helsehuset, pengene til å bygge opp parken var i utgangspunktet satt av, men forsvant ut i sanden da den forrige regjeringen brøt avtalen og stengte kranen for SIO-pengene. Nå ligger området som et åpent sår i sentrum. Parken må på plass til glede for oss stjørdalinger og ikke minst fordi beboerne i området har blitt lovet det!

Vi i Sentrpartiet skreller ikke bare poteter, vi er også opptatt av å bygge en by i sentrum – uten eiendomsskatt.

Godt valg!

Nils Nordbotn

Sentrumskandidat for Senterpartiet