I forrige uke hadde styreleder i Smart Mobility Norway Herbjørn Skjervold et utspill om utbyggingsplanene på Frigården. Dette føler vi i Frigårdens Venner et sterkt behov for å kommentere:

For det første stiller vi oss kritisk til Skjervolds bruk av ordet økosystem. Han viser til at bygging av Smart Mobility Norway vil gi et «økosystem» av arbeidsplasser. Et økosystem handler om samspillet mellom arter og miljøet de lever i, ikke en arbeidsplass. Det kan virke som styrelederen bevisst har brukt dette ordet som forsøk på å grønnvaske hele prosjektet. Det økosystemet vi virkelig burde satse på, er det som allerede finnes på Frigården.

Styrelederen uttrykker også en usikkerhet på vegne av prosjektet. Han ordlegger seg med utsagn som «dersom dette lykkes» gjentatte ganger. Dette viser et konkret eksempel på at vi mangler kunnskap om hvordan dette prosjektet kommer til å påvirke Stjørdal. Han viser også til antallet arbeidsplasser det kommer til å skape, men dette er det ingen som har bestemte tall å vise til. Ut ifra vår forståelse virker prosjektet på ingen måte så unikt som Skjervold beskriver det, da man har lignende foretak i andre nordiske land. Man kan også se seg kritisk til kommunens rett til å avgjøre denne saken, da de er omtrent 50% medeier hos Smart Mobility Norway. Med mye fokus på habilitet og troverdighet den siste tiden, kan det også være naturlig å stille slike spørsmål her.

Vi mener at fordelene ved å bevare Frigården er betydelig mye viktigere enn de mulige arbeidsplassene prosjektet kan skape. Skjervold viser også til at deres prosjekt er noe av det grønneste du kan få, men det er vi sterkt uenige i.

Det absolutt grønneste, er å unngå flere skadelige prosjekter ut over det som allerede er etablert på Frigården.

For det første består området av store og viktige mengder myr. Denne myra er ikke bare et 7000 år gammelt lager av CO², men vil også ha en vital flomdempende effekt den dagen uværet rammer oss. Myra har nemlig en unik egenskap til å samle opp store mengder nedbør. Bevarer vi myra vil det har stor positiv effekt da Lånke består av store mengder leire og kvikkleire. Vi må også huske på det verdifulle biologiske mangfoldet som er avhengig av myra for å opprettholde et velfungerende samspill mellom de mange artene i naturen.

Frigården er også et fantastisk rekreasjonsområde som mange nyter bruken av i en ellers travel hverdag. Det å være i naturen har mange helsefordeler, både for den fysiske og den psykiske helsen vår.

For å konkludere mener vi det er på tide at naturen nå blir prioritert, slik at Stjørdal kommune kan være den foregangskommunen som nær sagt alle partier sier de ønsker å være

Steinar Johansen

Sanna Kvande Malmo

Frigårdens venner