Den som har brukt stranda i Hommelvik veit at for å være vendt mot sola må du sitte med ryggen til sjøen og trynet mot land. Omvendt av enhver typisk sydenstrand (eller på Skatval for den del).

Men det er ikke det eneste som er bakvendt på stranda i Hommelvika.

Utbyggingsplanene for Hommelvik inneholder 30 mål friområder med sandvolleybane og andre aktiviteter. Men på bakvendtstranda kommer det likevel store protester fra de som vil ha friområder og aktiviteter.

«Lytt til folket» er budskapet til en Facebookgruppe opprettet av et par personer. Men når de som representerer folket (kommunestyret) stemmer for en sentrumsutbygging bruker Facebookgruppa jurister for å stoppe vedtaket det lokale folkestyret har gjort.

Utbygging hindrer utsikten sies det. Men de av oss som har sittet i fjæra med ryggen til sjøen for å nyte «innsikten» veit at det er veldig få boliger med sjøutsikt i Hommelvik sentrum. Sammenlignet med alle de nye boligene som vil få sjøutsikt blir det som en dråpe i Strindfjorden. I et annet land, med ei rettvendt strand ville man sikkert heller ønsket utsikt fra et pent opparbeidet parkområde med promenade ved stranda enn 10 sekunder sjøutsikt på tur inn og ut av butikken og til parkeringsplassen.

På bakvendtstranda ropes det høyt etter konsekvensutredning selv om konsekvensene er utredet. Hadde stranda vært rettvendt ville gamle travere i kommunestyret lest den 45 siders geotekniske rapporten som følger sakspapirene i stedet for å be om en konsekvensutredning som vier en side eller to til temaet.

Andre er opptatt av konsekvensene for fuglene, men har ikke nødvendigvis lest den 15 siders rapporten om konsekvensene for fuglelivet som følger sakspapirene. Hadde Hommelvikfjæra vært rettvendt ville de som er glad i fugler satt pris på at det endelig skulle opprettes et parkområde med masse busker som den eneste sårbare fuglearten på landsida, nemlig gulspurven, vil sette stor pris på.

På ei bakvendtstrand kan alt gå an og de som har private naust i fjæra protesterer mot bygging i fjæra (selv om ingen faktisk tenker å bygge i fjæra). Hadde Hommelvikfjæra vært ei vanlig rettvendt strand hadde de sikkert tenkt mer på seg selv og vært bekymret for forstyrrelser fra andre «uvedkommende» eller at naustene skulle blitt fjernet for å gi plass til allmennheten. I stedet sendes det inn politianmeldelse med håp om at området atter en gang kan bli til ørderkratt.

Det er ikke enkelt å drive med sentrumsutvikling «der 5 og 2 er 9». Det er nok enklere om alle drar til syden en uke i året for å gå på strandpromenadene der.

Resten av året kan vi sette oss i fjæra med ryggen mot sjøen og nyte innsikten med måse og ørderkratt, men ingen gulspurv.

Ketil Sivertsen

2.kandidat, Senterpartiet i Malvik