Norge er helt avhengige av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats for sine lokalsamfunn. Frivilligheten finner plass i idrett, andre lag og foreninger og menigheter. Uten frivilligheten og dugnadsånd stopper Norge helt opp.

Vi ser viktigheten av å bygge samfunnet nedenfra. Vi må ta utgangspunkt i samfunnets minste byggeklosser, familiene, og bygge samfunnet derfra og opp: familien, nabolaget, tettstedet, kommunen og fylket. Mange oppgaver har frivillige og ideelle også mye bedre forutsetninger for å løse enn det offentlige virksomheter har. Slik skaper vi et varmere samfunn med plass til alle.

De frivillige fellesskapene, foreningene, menighetene og lagene har også en stor egenverdi i seg selv. Å velge å bruke tid på frivillig arbeid og gi av seg selv til andre skaper samhold, tilhørighet, engasjement og gode relasjoner.

Stjørdal KrF ønsker at flere barn blant annet skal få muligheten til å benytte seg av ulike fritidstilbud og vi går vi til valg på at vi skal videreføre støtteordningen slik at barn og unge også fra familier med dårlig økonomi, skal få være med på minst en aktivitet i vår kommune.

Stjørdal KrF vil arbeide for å forbedre økonomiske ordninger for frivillige og ideelle lag og organisasjoner i kommunen vår. Vi ønsker at så mange som mulig skal ha muligheten til å engasjere seg i saker de brenner for. Vi mener også at menneskets behov går utover det rent materielle og fysiske. Kulturelle aktiviteter i ulike former dekker et av disse behovene.

Det er blitt sagt at frivillighet lever av lyst og dør under tvang. Stjørdal KrF mener at det offentliges rolle er å støtte frivillige lag, menigheter og organisasjoner - ikke styre dem.

For samfunnet, det bygges nedenfra.

Annette Jensen

Stjørdal krf