Stjørdal kommunes budsjett vekker alltid stor interesse. Det har vi full forståelse for, da vi leverer viktige tjenester til innbyggerne. Tjenester av så høy kvalitet at vi to år på rad er kåret blant landets ti beste kommuner.

Nå er det dyrtid i det norske samfunnet.

Tøffe økonomiske tider preger folk og bedrifter. Renteøkninger, økte priser, økonomisk usikkerhet. Dette rammer selvfølgelig også kommunene, og Stjørdal er intet unntak. Heller ikke vi kan bruke mer penger enn vi har.

Skiftende regjeringer har levert perspektivmeldinger som forteller oss at oljealderen nærmer seg slutten, og med det gullalderen i norsk økonomi. Dette må kommunene innrette seg på. I tillegg har Bovim-utvalget gjennom utredningen «Tid for handling» påpekt presset våre helse- og omsorgsarbeidere blir satt under når vi får stadig flere eldre og syke, samtidig som antallet yrkesaktive ikke øker i samme omfang. Bovim har skapt uttrykket “Vi går tom for folk før vi går tom for penger”. I likhet med andre kommuner så merker også vi rekrutteringsutfordringer når vi søker etter flere kolleger til vårt helsepersonell.

På Stjørdal øker også andelen eldre og syke, samtidig som elevtallene i skolen har hatt en nedgang. Demografiutviklingen gjør det helt nødvendig å vri flere ressurser over til helse- og omsorgstjenestene våre. Samtidig må vi omstille tjenestene våre slik at de blir bærekraftige, og det er en jobb som må gjøres over hele landet.

Vi skal fortsatt ha høye ambisjoner for Stjørdalsskolen. Elevene våre skal ha alle forutsetninger for å trives og lykkes. Så må vi se på ressursbruken. De siste to årene er det tilsatt 60 nye årsverk i skolene, samtidig som elevtallet har gått ned. Det er ikke bærekraftig i lengden. Sammenlignet med andre kommuner så har vi høy lærertetthet i Stjørdalsskolen. Vi har 10,4 elever per lærer - det er en meget høy lærertetthet, og høyere enn både fylket og landet.

Så har vi en høy andel spesialundervisning i Stjørdal. Det må vi se på, og det handler ikke bare om økonomi. Både faglige og sosiale hensyn gjør at flest mulig må få utbytte av ordinær undervisning. Vi ønsker at en større andel av ressursene brukes til å styrke klassemiljøene og laget rundt alle elevene.

Så er det likevel slik, at selv med en stor andel spesialundervisning så er likevel lærertettheten i den ordinære undervisningen 16,16 elever per lærer. Trondheim har 17,02, Verdal 16,58, Malvik 17,18, Melhus 16,33, Levanger 16,89. Snittet i Trøndelag er 15,84, i hele landet 15,83.

Vi er stolte av Stjørdalsskolen, og vil alltid ha de høyeste ambisjoner for elevene våre.

Stjørdal kommune er veldrevet, innovativ og effektiv. Vi har gode forutsetninger for å lykkes i den omstillingen vi må gjennom. Dette greier vi sammen.

Renate Trøan Bjørshol

varaordfører

Rune Larsen

leder utvalg kultur og levekår