I et innlegg 19/8 på «Hommelvik AUF» sine sosiale medier oppfordrer partiet til å stemme ungt, eller å stemme på Malvik Høyre hvor: «Hvite menn pusher 50», «For mer uforutsigbarhet, ingen sentrumsutvikling og et gubbevelde som ikke prioriterer vår felles fremtid».

AUF sin valgkampretorikk er kjent for å være både usaklig og noe spesiell, men at de skal synke ned på dette nivået, også lokalt oppleves som noe skuffende.

For det første, det ideelle hadde selvfølgelig vært å få med både flere unge og kvinner inn i politikken. Erfaringen vi har gjort i vår rekrutteringsprosess, er at mange i 20-30 årene ofte er opptatt med andre ting – dette kan være studier og karriere. Selv måtte jeg gå en runde meg med selv om det fremdeles er forenelig å holde på med politikk og studier samtidig. Personer i 40-årene er heller ikke lettere å rekruttere da de ofte er opptatt med oppfølgning av barn m.m. Dette er nok ikke bare en utfordring for vår liste, dette følger også av nasjonale trender.

I innlegget til Hommelvik AUF kommer det i tillegg en rekke beskyldninger knyttet til vår politikk.

Den første beskyldningen er at vi ikke ønsker noen sentrumsutvikling. Nå har nok både jeg og Hommelvik AUF forskjellig syn over hva sentrumsutvikling bør være. Å for eksempel ønske grundige prosesser knyttet til utbyggingsprosjekter som skal stå hundre år frem i tid, ser jeg ikke på som «ingen sentrumsutvikling» - det handler om ansvarlighet.

AUF antyder også at Malvik Høyre er for «mer uforutsigbarhet». Dette tolkes blant annet til en henvisning om at vi ønsker å redusere formueskatten. Å gradvis redusere en inntekt, som i budsjett for 2023 er estimert til å være 36,7 millioner, høres kanskje dramatisk ut. Samtidig har kommunen i samme budsjett for 2023 estimert med generelle driftsinntekter på 995,5 millioner kroner! Selv om eiendomsskatten har vært en hvilepute for flertallet i mange år, så viser forrige formannskapsmøte kommunen har fått et mindre økonomisk handlingsrom. Eiendomsskatten har dermed sluttet å gi behagelige overskudd, kanskje en sterkere budsjettdisiplin er viktigere enn en usosial eiendomsskatt på folks hjem.

Vi blir også beskyldt for å «ikke prioritere vår felles fremtid». I Malvik Høyres partiprogram punkt 10: (Tettstedsutvikling, miljø og landbruk), ønsker Høyre blant annet å: «Alle strengere krav til etablert byggeskikk, estetikk og kvalitet på fremtidige utbygginger» og å «verne om sentrale natur- og friluftsområder, og artsmangfoldet». Kanskje dette kan være Al inspirasjon for Hommelvik AUF?

For mens Hommelvik AUF bestandig snakker mye om klima og nærområder – så tror jeg samtidig flere velgere har fått øynene opp hvordan moderpartiet har utført «miljø- og utviklingspolitikk» i Malvik de siste årene.

Tilbake til sakens kjerne. Jeg hadde håpet at vi i 2023 hadde kommet oss lengre enn å bare bry oss om hudfarge og alder. Når man setter opp en valgliste, er det ikke hudfarge eller alder vi er mest opptatt av. Vi vil finne de rette og mest motiverte folkene, med gnisten for å gjøre Malvik enda bedre. Det er altså langt flere faktorer enn for eksempel alder som har vært avgjørende for vår liste.

Det retoriske forsøket på å gjøre 50-årene om Al noe negativt, fremstår som et mislykket forsøk på å være «woke» i kombinasjon med en slags hersketeknikk. Hva om vi heller fokuserer på politikken fremfor alder?

Til slutt er det flott at det oppfordres Al å stemme ungt, selv heier jeg på alle unge i politikken! Utfordringen er når man ser seg nødt Al å spre usannheter i samme bisetning – hvor god politikk har man egentlig da? Ved inngangen av valgkampen ble alle partiene i Malvik enige om å kjøre en ærlig og redelig valgkamp – kanskje Malvik AP burde ha tatt seg et par ord med ungdomslaget sitt?

Jørgen Enoksen

Kommunestyrerepresentant for Malvik Høyre, varaordførerkandidat og snart halvveis til å pushe 50.