I desember i fjor vedtok et enstemmig kommunestyre at bygging av ny flerbrukshall i Hommelvik skulle begynne i 2024. Ett år senere utsetter Høyre og deres samarbeidspartnere bygging av hallen.

Skolene i Hommelvik mangler tilstrekkelig areal for undervisning i kroppsøving. Lærere forteller at tilstanden på dagens idrettshall gjør at kroppsøving nå i vintermånedene foregår enten med dans, brettspill eller andre enkle aktiviteter på klasserommet.

For idretten har en ny flerbrukshall i Hommelvik vært etterlengtet i mange år. Hallkapasiteten for innendørs idrettsaktiviteter har vært marginal lenge, og det er lagt ned utallige timer for å prøve å få til en rettferdig fordeling av halltid.

Tradisjonelt har håndballmiljøet fått flest timer, men det finnes mange idretter som også kunne hatt livets rett her i Malvik hvis det bare hadde vært hallkapasitet.

Likevel velger det nye flertallet i Malvik å utsette vedtaket om ny flerbrukshall i Hommelvik.

Utsettelsen begrunner de økonomisk. Det nye flertallet må gjerne stramme grepet om kommuneøkonomien, men å hevde at kommunen de siste årene har lidd under dårlig økonomistyring kan de holde seg for gode for.

På tampen av forrige periode, var Statsforvalteren på besøk i Malvik. Hele det gamle formannskapet var til stede i salen da Statsforvalteren roste den økonomiske styringa av kommunen; nettopp fordi man anerkjente at investeringsnivået var nødvendig for å sikre innbyggerne våre gode tjenester i årene som kommer.

Sannheten er at Høyre prioriterer en symbolsk reduksjon av eiendomsskatten på bekostning av barn og unges idrettsglede.

Arbeiderpartiet har vært tydelige: oppstart for ny hall i Hommelvik skal være i 2024. Pengene finner vi ved å utsette nytt kommunehus.

Etter å ha bygd ny ungdomsskole og barnehage på Vikhammer, er det Hommelvikhallen sin tur. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at den nye hallen tar høyde for at vi blir flere malvikinger i årene som kommer, og at den derfor bygges slik at hallen kan brukes i kampsammenheng. Da må vi også ha tribuner; for finnes det noe finere enn barn som titter opp på tribunen for å få anerkjennelse av sine?

For Arbeiderpartiet er det viktig å skape gode arenaer for fysisk aktivitet for Malviks innbyggere. Derfor er vi skuffet over at det nye flertallet prioriterer skattekutt fremfor idrettsglede hos barn, unge og voksne.

Trond Hoseth

Kristin Nybrodahl

Matz Ulstad

Turid Eidem Olsen

Terje Talsnes

Kjersti Garnes Overvik

Espen Holde