Uttalelse fra årsmøtet i Hommelvik arbeiderlag 5. februar 2024.

Det kom som en overraskelse, ja nærmest som et sjokk, at Korntrøberget barnehage er planlagt lagt ned fra høsten 2024. En veletablert og veldig godt likt barnehage skal ikke lengre være en del av lokalsamfunnet.

Økonomi er eiernes hovedbegrunnelse for nedleggelsen, da rammeoverføringene ikke er gode nok.

Også innen barnehagesektoren etablerer store kjeder seg, og melker samfunnet for offentlige midler som kunne vært benyttet på en mye bedre måte. Nylig leste vi at en landsomfattende kjede hadde overført store midler til Sveits.

Korntrøberget barnehage er så visst ikke i denne kategorien. Ærlige, hardtarbeidende eiere og medarbeidere har gjort barnehagen til et foretrukket alternativ for mange barnefamilier.

Barnehagen er blitt et viktig element i Hommelvik.

Hommelvik står foran mange nye boligprosjekt, og en må forvente at også småbarnsfamilier blir å finne blant nyinnflytterne. Barnehage, skole og øvrig infrastruktur må derfor være på plass. I vårt partiprogram står det: At kommunen skal være ansvarlig for etablering av nye barnehager, samt arbeide for full barnehagedekning. Dette står vi selvfølgelig fast ved.

Vi registrerer at kommunens administrasjon sier at barna kan overføres bl.a. til Muruvik. Selv om avstanden ikke er avskrekkende, så virker det helt meningsløst å legge ned en god og veldrevet barnehage som vil være i gangavstand for mange småbarnsforeldre sentralt i Hommelvik.

Selv om kommunens administrasjon ikke ønsker å stoppe en nedleggelse, så må de politiske partiene ta sitt ansvar og sørge for at Korntrøberget barnehage kan bestå også inn i framtida.

Det kan sikkert være mange måter å løse dette på, og kommunal overtakelse er en av løsningene.

Vi forventer at politikerne snarest avklarer en sikker framtid for barnehagen. Det fortjener eierne, barna, foreldre og lokalsamfunnet!

Vi vil ha et levende lokalsamfunn i Hommelvik!

Hommelvik arbeiderlag