Vi viser til brev fra Malvik kommune «Høring og offentlig ettersyn av vurdering av krav om konsekvensutredning av detaljregulering av Hommelvik statsjonsby og stasjonsfjæra friområde». Vi går rett på sak. Vi mener den planlagte utbyggingen på Moan bør stoppes. Malvik kommune solgte i sin tid denne unike tomta for en lav pris til utbygger, og de folkevalgte kom fram til at det skulle bygges 160 leiligheter på området.

Dette ble etter en tid endret til over 300 enheter. På spørsmål om hvorfor dette ble endret, var svaret at det ble for dyrt med bare 160 leiligheter. Dyrt for hvem? Hvis denne utbyggingen gjennomføres vil utbygger tjene store penger her.

Er det greit at denne tomta ofres? I ettertid har vi fått høre om Byvekstavtale, og videre at Hommelvik egner seg til et trafikknutepunkt. Dette må bety at man ønsker et større trafikknutepunkt, da Hommelvik allerede er et trafikknutepunkt.

Skal denne storstilte utbyggingen være med på å hjelpe til i så måte? Politikernes argument er at folk skal bo der, ta toget og jobbe i Trondheim. Rettferdiggjør denne ideen utbygging i strandsonen? Skal den fineste tomta i lille Hommelvik ofres for dette formål?

Hommelvik sentrum er trangt, hvor har man så tenkt seg en stor parkeringsplass ved trafikknutepunktet? Spørsmålet om undergang og overgang er det avklart? Går dere virkelig inn for en overgang? Hva vil det koste med en undergang kontra overgang? Er det undersøkt?

Hvorfor er alt som vanskelig i Hommelvik når det kan gjennomføres andre steder? Hvordan er situasjonen for skoler, barnehager og helseinstitusjoner, er det rom flere folk?

Vi ønsker at Moan-området blir brukt til glede for store og små. Ikke alle har mulighet til å besøke Midtsandtangen. Hommelvik har ikke en grønn flekk som kan bidra til å aktivisere alle aldersgrupper i nærmiljøet der vi bor.

Her har dere muligheten politikere. Hvorfor ikke investere i noe som er vakkert, enestående og til glede for alle, noe som vil stå seg for all framtid? Vi vet jo alle at gode fysiske og sosiale møteplasser er meget viktig for helse og trivsel. Hvorfor ikke legge planene for utbygging på Moan vekk, og heller satse på å bygge ut langs den gamle E6, hvor det var bebyggelse tidligere?

Vi vil avslutte med at vi vanlige folk fra Vika er vant til å tenke oss om, og vurdere om ting er nødvendig før vi investerer. Vi synes derfor at det er merkelig at så mange politikere mener at det ikke er nødvendig med en konsekvensutredning når det gjelder en så stor sak som Hommelvik stasjonsby og stasjonsfjæra friområde.

Vi er også enige i M Gilsåsmos råd tidligere nummer av Bladet, der hun anmoder folk om å stemme på de politikere som kommer til å ta de riktige beslutninger for oss.

Skuffede, gamle hommelvikinger