Bladet skriver 16.3.24 at kommunedirektøren i Malvik foreslår å kutte tilskuddet til langrennsavdelingen i Hommelvik IL, som går til drift av Jervskogen skisenter og løypenettet i Malvikmarka.

Det er dermed risiko for at det ikke blir oppkjørte skispor i kommunen.

Skiløypene i Malvik er flittig i bruk av alle aldersgrupper når det er skiføre. Det er flere innganger til løypene, det er mulig å gå kort eller langt avhengig av form, alder og tiden man har til disposisjon. Lysløypa fra Sveberg gjør at det også er mulig å komme ut etter arbeidstid i mørketida.

Fysisk inaktivitet er et folkehelseproblem. Fysisk aktivitet er helsemessig gunstig for oss i alle faser av livet, og bidrar til å redusere risiko for sykdom. Det er vel kjent at fysisk aktivitet er forebyggende i forhold til hjerte-karsykdommer og reduserer risiko for overvekt, diabetes og høyt blodtrykk. Det er mindre kjent at fysisk inaktivitet øker risikoen for demenssykdommer. Forskere har beregnet at 25 % av alle tilfeller med Alzheimers sykdom i den vestlige verden kan tilbakeføres til fysisk inaktivitet.

Det å være fysisk aktiv med moderat til høy intensitet 100-200 minutter i uka, reduserer risikoen for å få Alzheimers sykdom med mer enn 50 %.

Demenssykdommer er en av de største helsemessige utfordringene i verden i vårt århundre. Det er beregnet at antall tilfeller av demens i verden vil øke fra ca. 50 millioner i 2020 til 115 millioner i 2050 dersom vi ikke klarer å finne effektiv medisin, eller hindre at demenssykdommene oppstår og utvikler seg. Alzheimers sykdom utgjør ca. 70 % av alle tilfeller med demens.

Forebygging er mest effektivt, men langsiktig prioritering krever kunnskap og vilje til å gjøre tiltak som det tar tid før vi ser resultatet av. Dersom det tilrettelegges for fysisk aktivitet i kommunen, kan utgiftene til helse på sikt bli lavere enn om man ikke tilrettelegger. Vinterstid er skiløypene viktige for å komme seg ut, det er godt for kroppen, godt for psyken og forebygger sykdom og helseplager.

Jeg oppfordrer beslutningstakerne i kommunen til å tenke langsiktig. Av hensyn til økonomien på sikt er det smart å sørge for at det fortsatt blir lett å komme seg ut i Malvikmarka også vinterstid.

Sigrid Botne Sando

Forfatteren er overlege på Nevrologisk avdeling på St. Olavs Hospital

og førsteamanuensis/forsker på demenssykdommer på NTNU.