Øverlands Minde er et kjempefint idrettsanlegg med bl.a. et friidrettsstadion og en kunstgressbane som tilfredsstiller de kravene som stilles til slike anlegg. Idrettsanlegget omkranses av Sandskogen i vest og nord, og en svømmehall og en stor idrettshall mot sør. Beliggenheten er glimrende. På dette anlegget ble det arrangert Hoved-NM i fjor, og i år skal det arrangeres NM i banestafetter der.

Idrettsanlegget brukes av idrettslaga både til trening og til arrangement. For at idrettsanlegget skal kunne være tilgjengelig for idrettsformål er det montert inn rulleporter i gjerdet rundt anlegget, og disse er åpne hele døgnet hele året. Og idrettsanlegget blir mye brukt.

Så har det dessverre vist seg at et åpent anlegg også har noen negative sider. I løpet av de siste 2 åra så har det blitt utført mange hærverk inne på idrettsanlegget. Her kan nevnes at det er sparket i stykker mange stoler på den nye tribunen, det er gjort flere hærverk på salgskiosken til Friidrettsklubben, det er gjort innbrudd i sokkeletasjen i stevnehuset, det er gjort hærverk på inngangsdøra til 2. etasjen i stevnehuset, og det er observert at toalettene benyttes til hasjrøyking.

Jeg har hørt fra mange hold at det foregår narkotikaomsetning oppe på tribuneanlegget og ute i Sandskogen. Det ryktes at det er enkelt å få kjøpt seg narkotiske stoffer, og at det er mange ungdommer som benytter seg av denne muligheten.

Så er det jo en mulighet for kommunen å stenge rulleportene inn på idrettsanlegget. Men dette vil jo i tilfelle begrense tilgjengeligheten i stor grad, og dessuten finner nok noen som vil inn hull i gjerdet. For kommunen er det mulig å sørge for at toalettene blir låst for å hindre misbruk til bl.a. hasjrøyking. Men toalettene må selvfølgelig være tilgjengelige når det foregår organisert trening eller arrangement.

Idrettsanlegget er dessverre blitt et yndet sted for småkriminelle, og dette er negativt for den idrettsaktiviteten som anlegget er beregnet for.

Vi stiller spørsmål til politiet om de har muligheter til å føre kontroll med og begrense den kriminelle virksomheten.

Vi stiller også spørsmål til kommunen om de kan begrense denne virksomheten ved for eksempel montering av overvåkingskameraer på området.