Det som var et trivelig grøntareal i Husbyvegen, ble revet og brukt som anleggsområde i forbindelse med byggingen av helsehuset.

Kommunen skulle egentlig i 2021 oppgradere og åpne parken, men dette er enda ikke igangsatt.

Stjørdal Arbeiderparti har i forslag til revidert budsjett i vår foreslått at park i Husbyvegen opparbeides i 2024. Dette tiltaket vil komme store deler av sentrum til gode, i tillegg vil parken bli et viktig rekreasjonsområde for beboere på Helsehuset og Stjørdal bosenter.

Forslaget ble stemt ned av Senterpartiet, Høyre, KRF, FRP og MDG.

Vi i Arbeiderpartiet vil fortsatt holde fast på at opparbeiding av parken må prioriteres. For å tydeliggjøre dette for velgerne, stilte Stjørdal Arbeiderlag opp ved "parkområdet" søndag 20. august, plantet symbolsk noen planter der og snakket med forbipasserende om deres ønsker for parken. Vi opplevde da et tydelig stort engasjement fra Stjørdals befolkning om at etablering av parken  virkelig er på tide nå!