«Det er gledelig at ordføreren omsider anerkjenner behovet for økte ressurser i barnehage og grunnskole»

Rødt Stjørdal er i utgangspunktet positive til ny PPT-ordning.

Ulf Stokke og Tor Helge Rimul.   Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Det er mye god hjelp for barnehage og skole fra PPT i dag, men at opp til 80 prosent av ressursene deres brukes til skriving av sakkyndige vurderinger, framstår som feil bruk av kompetanse. Det minner mye om en del av arbeidet som gjøres av lærerstanden også, og dreier seg om jus og ryggdekning, ikke nødvendigvis elevens beste.