Jeg må si jeg ble skikkelig overrasket over den negative holdningen til Småbrukarlaget i Bladet 2. november om gang og sykkelprosjektet fra Hegra til sentrum av Stjørdal. Da er plutselig matjorda veldig viktig.

Det som er skummelt med sånne uttalelser er: Hva gjør Småbrukarlaget i neste omgang når penger og planer er på plass for videre utvidelse og trafikksikkerhetsarbeid på E14 oppover til Meråker og videre til grensa?

Hvor har dette laget vært når store områder med matjord blir nedbygd uten at vi hører et pip? Hvem har vekket opp dette laget? Jeg har en mistanke om hvem det kan være og er sterk motstander av at E14 blir en trafikksikker hovedvei opp gjennom dalføret vårt til nytte og glede for oss alle.

Håper at Småbrukerlaget tar opp til vurdering og setter inn sine ressurser inn for få økt matproduksjonen uten at det virker smålig eller latterlig. Dette laget er utrolig sent ute med sine negative kommentarer. De har hatt mange muligheter i flere år til å uttale seg i denne saken.

Noen av oss har jobbet i mange å. Vi blir overrasket over at disse holdningene dukker opp etter at kommunestyret vårt har forstått hva saken gjelder, nemlig vår trafikksikkerhet.

Noen spør om hva som skjer i framdrifta med gang og sykkelveien inn til Stjørdal sentrum. Heldigvis har vegsjefen vår meget flinke folk som har løst vanskeligere oppgaver enn dette.

Jeg håper at trafikksikkerheten langs E14 får en løsning uten flere hindringer.