Malvik Arbeiderparti er, i likhet med et politisk flertall i Malvik, positive til sentrumsutvikling i Hommelvik - og dermed utbygging på Moan. Vi mener at en utvikling av Moan-området vil bidra til å vitalisere Vika, gi mange nye muligheter til våre innbyggere, samt et mye bedre friluftsområde knyttet til fjæra vår.

Aksjonsgruppa mot utbygging er ikke enige i dette. Saken er enkel: Vi er uenige, og det er helt greit. Det som ikke oppleves som greit er debattklimaet det legges opp til.

Når det bues og det vises tommel ned til 1.maitoget som går gjennom Hommelvik med paroler for blant annet fred i Ukraina – Så synes jeg ikke det er greit!

foto
Matz Ulstad er gruppeleder i Arbeiderpartiet. Foto: Anders Fossum

Når en av de som tilsynelatende er svært aktiv i aksjonsgruppa hevder at «begrunnelsen er kanskje at noen har fått noe for å ombestemme seg», og at det følges opp av andre med kommentaren «kjøpt og betalt» - Så synes jeg ikke det er greit!

Når det vises til at det er «helt forkastelig dette som skjer og AP sin heiagjeng applauderer sammen med «gammelordføreren» Granmo» - Så synes jeg ikke det er greit!

Når det skrives offentlig at de som er for en utvikling av området kanskje har «foreldre som ikke har noen gode minner fra fjæra,eller aldri har brukt den» - Så synes jeg ikke det er greit!

Når det brukes argumentasjon som «dæm har iallefall ikke balla nok, te å stå på sitt ovenfor utbygger og heller ikke å stå imot sitt eget parti, lell om det e nån dær som har andre meninger» - Så synes jeg ikke det er greit!

Når det i leserinnlegg vris og vendes på hva som skal ha blitt sagt på medlemsmøter i et politisk parti – Så synes jeg ikke det er greit!

Det har gått for langt.  Det blir rett og slett så useriøst at det blir krevende å forholde seg til innspill fra aksjonsgruppa.

Matz Ulstad  Gruppeleder for Malvik Arbeiderparti