Det blir bygging av blokker på Moan.

Til glede for utbygger, blir det også uten konsekvensutredning, men jeg frykter for at det allerede har fått konsekvenser for troen på demokrati og politikk.

Det er betenkelig at noe som i så stor grad har vært diskutert i valget, hatt innvirkning på valget, blir avgjort av valgtaperne i et siste krampaktig spark mot befolkningen som stemte mot de.

Det er ikke ulovlig det de har gjort, det er ingen lov mot å avgjøre kontroversielle saker i siste kommunestyremøte, før man tar sin hatt og går, men det er moralsk forkastelig overfor alle som gikk til valgurnene for å bli hørt, de som tror på at å stemme nytter og ovenfor representantene i det nye kommunestyret.

Hoseth gikk ut i media og forsvarte seg med at 1600 tross alt stemte for utbygging, om ordføreren var så opptatt av at de som stemte skulle få gjennomslag, skulle han latt det nye styret få ta denne avgjørelsen og latt resten av Malviks stemmer bli hørt, han er tross alt ordfører for alle i Malvik og alle som har stemt.

Resten av Malviks stemmer gikk ikke overens med den viktigste stemmen, hans egen, da ble det best at de tok ansvar og tok avgjørelsen fra oss før demokratiet fikk effekt.

Jeg ønsker det nye kommunestyret lykke til, så vil jeg oppfordre folket å huske dette til neste valg.

Atle Hønsvik,

velger