Arbeiderpartiets ordførerkandidat har i Bladet tirsdag et leserinnlegg om eiendomsskatt. Innlegget fortjener et tilsvar. Som en av få kommuner i Norge har ikke Stjørdal innført eiendomsskatt. Siden 1999 har de styrende partier, med Senterpartiet, sørget for dette. Dette fordi vi mener at eiendomsskatt er en urettferdig skatt som medfører økt belastning på næringsliv og husholdninger.

I en tid hvor mange opplever økt usikkerhet rundt egen økonomi, med prisstigning og stigende rentekostnader, er eiendomsskatt i alle fall ikke en byrde vi skal påføre våre innbyggere og vårt næringsliv. Skatten har en tendens til å øke straks den er innført. Derfor er det viktig med økonomisk måtehold samtidig som man er ambisiøs. Mer for hver krone er det eneste som over tid gir så vel økt reallønn, som bedre kommunale tjenester. Senterpartiet vil i hele vår valgkamp snakke om våre løsninger og vår politikk. Det er Arbeiderpartiet som inviterer oss til å kommentere deres, til det er det å si at om man ikke skal innføre eiendomsskatt så må den økonomiske styringen av kommunen være trygg og ansvarlig. Og slik vi også har sett AP etter tidligere valg snu til å være for nedlegging av alle grendeskolene så er spørsmålet åpent også for eiendomsskatt. Ingen kan over tid bruke mer penger enn man har. I dag er Stjørdal den eneste kommunen i Midt-Norge uten noen form for eiendomsskatt. Senterpartiet ønsker at det skal forbli slik, samtidig som vi sikrer velferd og vekst over hele kommunen. At Arbeiderpartiet synes det er å synke lavt å minne om dette står de selvfølgelig helt fritt til.

Tor Helge F. Slind

Stjørdal Senterparti