I Stjørdal har Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne hatt en politisk samarbeidsavtale de siste fire årene. Når vi oppsummerer hva som har skjedd kan vi fastslå at den retningen vi forpliktet oss til for fire år siden har gitt resultater.

Bærekraftig økonomi

Helt grunnleggende er solid økonomistyring hvor vi både har budsjetter i balanse og bærekraftig nivå på låneopptak. Det gir trygghet for stabile tjenester til innbyggerne.

Samtidig må man hele tiden være opptatt av utvikling. Og i løpet av de fire siste årene har man i Stjørdal tatt store steg på mange områder.

Bærekraftige bygg

I denne perioden er Helsehuset, Fosslia omsorgssenter, Lillemoen omsorgsboliger, Hegra barneskole og Hegra ungdomsskole alle ferdigstilt. Felles for de fleste av prosjektene er at man ved bruk av samspillsmodellen levere bygg som bruker lite energi, er bygget innenfor kostnadsrammene og er i tråd med brukernes behov. I tillegg er det gode materialvalg som betyr at det er behov for lite vedlikehold. Spesielt de gode miljøvalgene som er tatt i disse byggene gjør oss til en foregangskommune.

Bærekraftige tjenester

Hver dag får våre innbyggere gode tjenester levert av dyktige ansatte. Og i 2023 er de flere enn de var i 2019. Vi har hatt en økning på 80 årsverk i helse og omsorg fra 550 til 630, mens det er 33 flere lærere i skolen, fra 366 til 399. Med byggingen av Helsehuset og Fosslia er disponible plasser i institusjon økt fra 87 til 169. Værnes Respons, den egenutviklede trygghetstjenesten for hjemmeboende, er blitt så ettertraktet at den nå er tatt i bruk av totalt 17 kommuner.

Vi er ikke alene om å se den gode utviklingen i Stjørdal. I Kommunebarometeret til Kommunal Rapport har Stjørdal de to siste årene vært blant de ti beste kommunene i Norge. Her måles 155 nøkkeltall innenfor 12 sektorer. Det gir grunnlag for å arbeide videre med det man er god på samtidig som man ser områder man kan utvikle seg på.

Og som eneste kommune i Trøndelag har vi ikke innført eiendomsskatt.

Utviklingen i årene som har gått er viktig for å vurdere utviklingen for årene som kommer. Vi er stolte over å kunne be om fornyet tillit basert på de resultatene som er levert.

Godt valg.

Eli Arnstad

Senterpartiet

Renate Trøan Bjørshol

Høyre

Johan Aarbu

Fremskrittspartiet

Annette Tollefsen Jensen

Kristelig folkeparti

Gunnar Uglem

Miljøpartiet de grønne