Det er interessant å lese Rikard Spets (Frp) sin innfallsvinkel til klimakrisa, og dernest Kristin Nybrodahls (Ap) kontante motsvar.  Her skal det tydeligvis sankes stemmer med god retorikk. For å si det aller først: Mener du at klimakrisa krever modige handlinger, og ikke bare fine ord i valgkampen, bør du heller stemme MDG.

Sommerens skogbranner, hetebølger og flommer har gjort at mange innbyggere i Norge erkjenner at klimakrisa ikke lenger er noe som skjer i framtida - den har allerede startet. Og det kommer til å forverres om vi ikke tar ansvar. Ordentlig ansvar. Dessverre opplever vi i MDG at mange lokalpolitikere snakker om viktigheten av klima og natur i valgkampen, men når det kommer til de konkrete vedtakene i kommunestyret, forsvinner omsorgen for klima og natur i stemmegivningen ved hvert vedtak fordi andre forhold blir på kort sikt vurdert som viktigere.

Derfor håper vi i MDG at alle i kommunestyret etter valget, uansett alder, tar ansvar i kommende budsjett. Ja, for klimaregnskapet og kroneregnskapet går hånd i hånd i samme dokument i budsjettet for Malvik. Det tror vi i MDG er veldig bra. Administrasjon, økonomi- og budsjettansvarlige har gitt oss en god oversikt over status for klimaarbeidet i kommunen, som viser veldig tydelig at klimaarbeidet går i sneglefart. Alle kan se fakta ved å gå inn på kommunens hjemmeside.

Spets har derfor noe rett i at klimabudsjettet er nærmest symbolsk, men sympatien med Frps argument stopper nok omtrent der. For Nybrodahl har jo helt rett i at E6 med 110 km/t er et klimaproblem arvet etter Frp i regjering.

Kun ni representanter, alle fra MDG, PP, R, V, SV og to fra Sp, stemte for å avvise Nye Veiers 110-plan. Ap, Frp, Høyre og majoriteten i Sp stemte mot Miljøpartiet De Grønne sitt forslag om 90km/t. 90 km/t er mindre utslipp, mindre forurensing, mindre microplast, mindre rasert dyrkamark, mindre rasert natur, og mindre problem for folk i byggeperioden, og ikke minst mindre risiko for ulykker. Ja, det var tøft å kjempe mot Nye Veier, men vi mener det var helt feil å ikke markere uenighet ved å stemme nei. Hadde vi fått gjennom 90 km/t, ville kanskje veien vært ferdig allerede. For en lettelse det ville vært!

Nybrodahl har rett i at vannkraft-utbygging ved Foldsjøen og Storfossen foreslått av Frp er uaktuelt. Det ville ødelegge enda mer viktige naturområder og kun hatt symbolsk virkning. Et forsøk på stemmesanking fra Frp, kanskje, for mange er redd for høye strømpriser. Skal vi oppnå lavere strømpris, må vi ha mer kraftproduksjon. Solceller eller små vindturbiner på tak i hele Norge kan gi 50 TWh. Vi har begynt så smått i den retningen i Malvik. I Utvalg for areal og samfunn er det nærmest blitt rutine å foreslå solceller, men utvalget kan bare anbefale, ikke kreve. Derfor haster det å lage nye lover og regler som gjør at vi kan kreve.

Som nevnt står vedtatt klimabudsjettet for 2023-26 uten reduksjon i klimagassutslipp. MDG hadde et alternativt budsjett med fokus på klima. Vi undrer oss over hvorfor det var så lite gehør for dette i kommunestyresalen, når interessen for klima er så stor i stemmesankingen for årets kommunevalg? Kun MDG stemte for MDG sitt forslag. Nå er det en gang slik at partiene stort sett stemmer på sine egne helhetlige budsjett, men det kunne ha vært en mer fruktbar diskusjon om hvilke handlinger og prioriteringer som kreves av oss politikere for å få til et budsjett som gir kommunen de nødvendige utslippskutt.

Hvordan kan det neste budsjettet i desember i 2023 få en prosess slik at innspill kan komme inn, og vi får et resultat hvor kurven begynner å peke ned? spør Mdg i Malvik. Foto: Kilde: Handlings- og økonomiplan 2023-2026 i Malvik, klimabudsjett.

Hvordan kan det neste budsjettet i desember i 2023 få en prosess slik at innspill kan komme inn, og vi får et resultat hvor kurven begynner å peke ned? Vi har tross alt et gyldig vedtak om 45 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 som vises med den gule linjen i grafen. Da kan vi ikke fortsette med et budsjett som vises som den blå linjen. I budsjettet var det avsatt 17 mill. til klimatiltak i 2023 til 2026. MDG økte til 97 mill. og enda hadde vi rom til å starte på svømmehall om et års tid. For 97 mill. høres kanskje mye ut, men det vil bare være småpenger sammenlignet med de utgiftene kommunen kan få i kjølvannet av mer ekstremvær.

Hvis innbyggerne i kommunen vil ha politikere som prioriterer natur og klima i de enkelte vedtakene i kommunestyret, og ikke bare snakker om det i valgkampen, må folk stemme på de partiene som vil gjøre noe i praksis. Sikrest er MDG, mens partier som Ap, Sp, Høyre og Frp er for trege. Vi kan ikke bare vente og vente. Hadde vi startet nedtrapping når MDG foreslo det 27.1.2020, ville 5 prosent pr. år være nok. Nå må vi opp i 7–8 prosent pr. år, så det blir mye hardere. Det krever modige politikere som prioriterer natur og klima - i hvert vedtak i hver sak.

Irén Aina Bastholm

Knut Svisdahl

Kristin Guldberg

Frank Runar Gansmo

Heidi Brøseth

Jan Schippers

Per Olav Bjørgum

politikere for Miljøpartiet De Grønne Malvik.